Nieuwe structuur Stichting MADspace - Per 1 januari 2021

De Stichting MADspace (hier kort: St. MADspace of MADspace), opgericht op 25 juli 2013, ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 58466916 met zetel te Eindhoven, heeft op 2 december 2020 een mondelinge toelichting bij de bestuurswijziging per 23 november 2020 aan de MADspace-community uitgesproken, in de vorm van een mededeling, namens het bestuur van St. MADspace, op de locatie van St. MADspace.

Deze mededeling is conform de Wet, de Statuten van Stichting MADspace en de bestuursformatie van Stichting MADspace per 23 november 2020 - met referentie BF.2020.11.23. uitgesproken.

Per 1 januari 2021 is de nieuwe organisatiestructuur van Stichting MADspace van kracht, conform de Wet, de Statuten van Stichting MADspace en de bestuursformatie van Stichting MADspace per 23 november 2020 - met referentie BF.2020.11.23.

Belanghebbenden en/of geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 1 april 2021 inzage krijgen in de volledige tekst van deze betreffende mededeling van het bestuur van Stichting MADspace. Hiertoe dient men een persoonlijke afspraak te maken met het bestuur van Stichting MADspace op en/of bij het bezoekadres van MADspace.

Bij deze inzage tot uiterlijk 1 april 2021, is het mogelijk enkele vragen te stellen en/of een toelichting te krijgen op deze betreffende mededeling van het bestuur.

Het verzoek dient te worden ingediend bij het bestuur van Stichting MADspace, uitsluitend, via bestuur@madspace.nl o.v.v. referentienummer BF.M.2020.12.02.

Met dit bericht vertrouwen we u hiermee, voldoende en wettelijk, te hebben geïnformeerd.

Social:

Open:

  • Woensdag 20:00-23:00 (LET OP: als wij niks voor deze dag op onze events lijst hebben staan. Dan kan het zijn dat u aan de gesloten deur staat.)

Bezoekadres:

  • Stichting MADspace
  • Bilderdijklaan 19
  • 5611 NG, Eindhoven
  • Map

HR: