Deelnemer worden

MADspace is een stichting, die gevoerd wordt door bestuursleden. Om zaken draaiende te houden, en omdat de bestuursleden ook hun dagelijkse werkzaamheden hebben is het vaak nodig om andere mensen dan het bestuur (de deelnemers) te activeren/vragen om bepaalde taken over te nemen.

Kosten

Het draaiend houden van een Hackerspace kost geld. Op dit moment krijgen we geen subsidies en zijn we volkomen afhankelijk van de deelnemersbijdragen en donaties. Van de kosten wordt onder andere betaald:

 • huur ruimte, + borg
 • gas / water / licht
 • internetverbinding
 • inrichting (denk hierbij aan meubels, aankleding ruimte)
 • apparatuur / gereedschap (waar we met z’n allen gebruik van maken)
 • website
 • VPS (serverhosting)
 • promotie (posters, reclamemateriaal, stickers)
 • verfrissingen en versnaperingen voor bezoekers
 • reserves om onverwachte kostenposten te kunnen dragen en
 • reserves om de continuiteit te kunnen waarborgen

Inkomsten

Op dit moment bestaan de inkomsten volledig uit donaties en deelnemersbijdragen. Om te zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt in het financieel ondersteunen van de stichting, houden we bij wie deelnemer is. In lijn met de andere hackerspaces in Nederland vragen we een deelnemers bijdrage van €25 per maand.

Hiervoor krijg je terug:

 • een gebruikersaccount (onder je eigen voornaam, indien nog beschikbaar)
 • een deursleutel die 24/7 toegang biedt tot de hackerspace (indien de verhuurder het toestaat)
 • het gebruik van internet & de aanwezige faciliteiten (zoverre deze voor ‘openbaar gebruik’ aangemerkt zijn (stickersysteem))
 • een plek om persoonlijke bezittingen te bewaren in een opbergdoos.

Deelnemer worden

Deelnemer wordt je door het invullen van het inschrijfformulier (toekomst: online formulier invullen) & indienen van de incassomachtiging.

Incasso of automatische overboeking

 • Om het leven van de Penningmeester makkelijk te maken, verzoeken we je om de onderstaande incassomachtinging uit te printen (deze liggen evt. ook in de hackerspace klaar), in te vullen en in te leveren bij de Penningmeester. Geef hierbij ook je e-mail adres op!
 • Alternatief: je kunt een maandelijkse periodieke overboeking instellen van €25,- (of meer) dit moet uiterlijk de eerste van iedere maand zichtbaar op onze rekening bijgeschreven staan, o.v.v. “deelnemernummer: ‘je_deelnemernummer’”.

Gratis open avonden

Wij bieden iedereen de gelegenheid om kennis te maken met MADspace op een van onze open avonden. Deze open avonden(zie: madspace.nl) zijn vrij toegankelijk en geven een indruk wat wij in een hackerspace doen. Op deze avond kan je ons bezoeken, met ons kennismaken en kijken of je deelnemer wilt worden om van alle voordelen gebruik te maken. In verband met veiligheid kunnen wij vanwege de drukte niet-deelnemers toegang weigeren.

Het bestuur kan besluiten bepaalde groepen toe te laten zonder dat de groepsleden hiervoor afzonderlijk bijdrage betalen.

Zo geven wij bijvoorbeeld de volgende groepen graag de gelegenheid om hun kennis te delen in onze ruimte, in de hoop dat hier kruisbestuiving plaatsvindt:

 • Embedded Systems Eindhoven emse.nl
 • Internet Of Things groep Eindhoven (IoT )
 • Privacy Werkgroep / Privacy Cafe Eindhoven

Deelnemerschap en incasso stopzetten

Neem voor het stopzetten van je deelnemerschap contact op met de Penning meester (bij voorkeur per e-mail). Zet hierin:

 • je gebruikersnaam
 • je e-mail adres
 • je telefoonnummer (voor eventuele vragen)
 • je bankrekeningnummer Wij zetten dan ook de incasso binnen een maand stop.

Indien er problemen zijn met de incasso of als je denkt dat er onterecht afgeboekt is, neem dan contact op met de penningmeester zodat we niet alleen het probleem voor jou kunnen oplossen, maar ook voor andere deelnemers die mogelijk hetzelfde ervaren.

Social:

Open:

 • Woensdag 20:00-23:00 (LET OP: als wij niks voor deze dag in onze agenda hebben staan. Dan kan het zijn dat u aan de gesloten deur staat.)
 • Deelnemer worden 24/7 toegang

Bezoekadres:

 • Stichting MADspace
 • Bilderdijklaan 19
 • 5611 NG, Eindhoven
 • Map

HR: