Event - Prepping basics - MADspace en Borrel Prepping (2020-08-26)

Op woensdagavond 26 augustus 2020, vanaf 20:00 uur, organiseren we (tenzij onze overheid anders beslist) op onze MADspace-locatie een event over Prepping basics en enkele belangrijke punten over de Privacygroep en MADspace.

Daarna houden we een gezellige borrel over het onderwerp Prepping & hacker bags. De uitdaging hierbij is, af te tasten of het leuk is om Prepping projecten op te zetten.

Bij MADspace zijn we al enige tijd ons aan het verdiepen in Prepping en hacker bags. De Corona-crisis geeft aanleiding om over dit onderwerp informeel ervaringen uit te wisselen. Er zullen ongetwijfeld nieuwe inzichten over Prepping aan bod komen.

Op deze bijeenkomst zal bij MADspace hiertoe twee korte presentaties worden gehouden. Na afloop is er ruimte voor napraten in een netwerkborrel over Prepping en projecten.

De agenda is als volgt:

 • 20:00 uur: Inlopen en koffie

 • 20:10 uur: Start presentatie – Prepping basics

 • 20:40 uur: Vragen, opmerkingen & PAUZE

 • 20:50 uur: Start presentatie – Privacygroep en MADspace

 • 21:30 uur: Borrel – Prepping – overleggen over leuke projecten en initiatieven

 • 23:00 uur: Sluiting

Hierbij komen in de presentatie Prepping basics, de volgende punten aan bod:

 • Theorie & structuur

 • Technische basics

 • Hacker bags – soorten

 • Prepping projecten

In de presentatie Privacygroep en MADspace gaat het om keuzes:

 • Focus Privacygroep m.n. op ICT, Wetenschap en Computertechniek

 • Toekomst Privacygroep

 • Organisatie en bestuur MADspace

Op de borrel Prepping en projecten kan het volgende worden besproken:

Wat valt er nu werkelijk onder de Prepping basics? Welke Prepper-tools en hacker bags zijn geschikt als leuke projecten om te gaan doen?

Het meenemen en informeel presenteren van Prepper-tools en/of hacker bags tijdens de borrel is hierbij toegestaan.

Social:

Open:

 • Woensdag 20:00-23:00 (LET OP: als wij niks voor deze dag op onze events lijst hebben staan. Dan kan het zijn dat u aan de gesloten deur staat.)

Bezoekadres:

 • Stichting MADspace
 • Bilderdijklaan 19
 • 5611 NG, Eindhoven
 • Map

HR: