Afgelast - Aankondiging - Digitalisering en Privacy - De BIG RESET (2020-11-11)

** Deze gebeurtenis is wegens de lockdown afgelast en zal op een nader vast te stellen latere datum worden gehouden. **

Op woensdagavond 11 november 2020, vanaf 20:00 uur, organiseren we (tenzij onze overheid anders beslist) op onze MADspace-locatie een event over Digitalisering en Privacy.

Op deze bijeenkomst zal bij MADspace hiertoe een korte presentatie worden gehouden. Daarna volgt een forum m.b.t. 3 uitdagingen in Open Space met de MADspace-community.

De agenda is als volgt:

 • 20:00 - 20:15 uur: Inlopen en koffie

 • 20:15 uur: Start presentatie - Digitalisering en Privacy - De BIG RESET

 • 20:45 uur: Korte gelegenheid voor vragen, toelichtingen en discussie

 • 21:00 uur: PAUZE

 • 21:15 uur: Forum - Open Space - Behandeling van 3 uitdagingen

 • 22:00 - 22:30 uur: Sluiting

Hierbij komen in de presentatie de volgende punten aan bod:

In het jaar 2020 lijken meerdere krachten bij elkaar te komen voor het creëren van MOMENTUM. Meerdere crises vragen simultaan een oplossing, meerdere structurele ontwikkelingen hebben in zeer korte tijd enorm veel impact op onze samenleving. We noemen hier: de Euro-crisis, de pandemie, de haperingen in ons financiële stelsel, de ontwikkelingen bij de verkiezingen in de USA, de sluipende machtsgreep van de Big-5, de geforceerde (scheve) digitalisering door lockdowns en energietransitie, de inperking van burgerrechten en informatierechten, censuur (internet en media), soevereiniteitsverlies etc.

Het is onwerkbaar om op alles in te gaan. We beperken ons hierbij op de aspecten van de digitalisering, de privacy, de falende en gebruikersonvriendelijke techniek, de machtsgreep van de Big-5 (Google-Apple-Microsoft-Amazon-Facebook), de harde digitale trends. Dit leidt mogelijk tot een MOMENTUM waarbij veel digitale trends een RESET afdwingen.

Tijdens het forum in Open Space beperken we ons tot 3 kwesties of uitdagingen:

1) Hoe machtig wordt de BIG-5?

2) Digitalisering is niet net hetzelfde als innovatie en meer welzijn - eens / oneens?

3) Is de Digitale Revolutie mislukt?

Social:

Open:

 • Woensdag 20:00-23:00 (LET OP: als wij niks voor deze dag op onze events lijst hebben staan. Dan kan het zijn dat u aan de gesloten deur staat.)

Bezoekadres:

 • Stichting MADspace
 • Bilderdijklaan 19
 • 5611 NG, Eindhoven
 • Map

HR: