Aankondiging - Woonwijk in Brainport - Visie 2020-2040 - Domotica (2020-12-23)

Op woensdagavond 23 december 2020, vanaf 20:00 uur, organiseren we (tenzij onze overheid anders beslist) op onze MADspace-locatie een bijeenkomst over het toekomstige wonen in Brainport in de periode 2020-2040, in relatie tot Domotica en Innovatie.

Op deze avond geven we aan maximaal 4 partijen en/of stakeholders uit de regio Brainport de gelegenheid om bij en/of op de MADspace-locatie hun toekomstvisies te komen geven over modern en fijn wonen in Brainport. De uitdaging is om te laten zien, hoe met behulp van nieuwe technologie, innovatie, digitalisering en met name domotica, de moderne belofte van de Brainport-regio (Smart City) waar kan worden gemaakt. Hierbij dient de burger, de inwoner van Brainport en de gebruikersvriendelijkheid centraal te staan.

Er wordt ruimte gegeven aan maximaal 4 partijen/stakeholders om elk 1 pitch te geven van circa 10-15 minuten over een uitvinding, een oplossing, een smart app, een techniek, een moderne methode, een digitaal produkt, een social medium, een domotica-instrument en/of een goed idee; - mits het een behoefte afdekt van betere zorg, leefbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie, mobiliteit, economisch nut, arbeidsvreugde en/of lokaal belang.

We willen speciaal de betrokkenen bij de volgende soorten partijen/stakeholders uitnodigen om hun zegje, hun pitch of hun idee te komen presenteren:

a) woningcorporaties en zorginstellingen

b) wijk- en bewonersorganisaties, speciaal voor mensen met een fysieke beperking

c) innovatieve ontwerpers en technici op het gebied van robotica en domotica

d) onderwijsinstellingen.

De agenda is als volgt:

20:00 - 20:15 uur: Inlopen en koffie

20:15 - 20:45 uur: Presentaties - Pitch 1 ; Pitch 2

20:45 - 21:00 uur: PAUZE

21:00 - 21:30 uur: Presentaties - Pitch 3 ; Pitch 4

21:30 - 22:00 uur: Evaluatie en gelegenheid voor vragen m.b.t. de pitches

22:00 - 23:00 uur: Sluiting bijeenkomst en jaarafsluiting MADspace 2020

Let op: Informatie voor de geïnteresseerde presentatoren m.b.t. de faciliteiten.

Bij het geven van de pitch gelden de voorwaarden, zoals die gelden voor het zelf organiseren van events bij MADspace; zie MADspace-website: - zelf organiseren.

Degenen die een pitch van 10-15 minuten willen komen geven bij MADspace dienen een presentatie gereed te hebben in Powerpoint en deze te converteren naar een pdf-bestand, en dit pdf-bestand uiterlijk op 21 december 2020 te sturen naar MADspace, uitsluitend via emailadres bestuur@madspace.nl, met daarbij een korte toelichting over hun pitch.

Het is mogelijk de pitch via een livestream-video te gaan geven, zodat de presentator niet noodzakelijkerwijs op de MADspace-locatie hoeft te komen verschijnen. Indien men een livestream-video pitch wilt komen geven, dient men dit uiterlijk op 18 december 2020 door te geven aan MADspace, uitsluitend via emailadres bestuur@madspace.nl.

Social:

Open:

  • Woensdag 20:00-23:00 (LET OP: als wij niks voor deze dag op onze events lijst hebben staan. Dan kan het zijn dat u aan de gesloten deur staat.)

Bezoekadres:

  • Stichting MADspace
  • Bilderdijklaan 19
  • 5611 NG, Eindhoven
  • Map

HR: