Huisregels

 1. iedereen dient zich aan de huisregels van Stichting MADspace te houden.
 2. iedereen heeft het recht en de plicht om de ander aan te spreken, te waarschuwen en te wijzen op deze huisregels zodra er niet conform de huisregels wordt gehandeld.
 3. bij brand en ongevallen direct 112 bellen en daarna zodra de situatie dit toelaat direct het bestuur hiervan op de hoogte te stellen op bestuur@madspace.nl.
 4. bij problemen of wensen dient men een email te sturen aan bestuur@madspace.nl. Het bestuur gaat hierover dan in beraad.
 5. deze huisregels kunnen zonder opgave van reden aangepast worden door het bestuur. Een verzoek hiervoor kan door een mail te sturen naar bestuur@madspace.nl. Het bestuur gaat hierover dan in beraad.
 6. het is verboden zich bezig te houden met illegale praktijken.
 7. het is verboden beeld en geluidopnames te maken in wat voor vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
 8. iedereen doet zijn best om vriendelijk, aardig en behulpzaam te zijn.
 9. bij niet juist handelen conform deze huisregels kan na een waarschuwing weigering en uitzetting direct door iedereen worden uitgevoerd. Er dient daarna zo spoedig mogelijk een verslag te worden uitgebracht aan bestuur@madspace.nl.
 10. iedereen heeft en neemt eigen verantwoordelijkheid over zijn of haar handelen.
 11. bij problemen beslist het bestuur.
 12. het is enkel en alleen toegestaan aan het bestuur de beheerder/huisbaas van het pand te benaderen. (ter verduidelijking: het is niet toegestaan het bestuur van Stichting MADspace voorbij te lopen en hierdoor een schakel over te slaan.) Zie ook punt 4.
 13. iedereen ruimt alles op wat hij/zij gebruikt heeft en laat alles schoon achter.
 14. als een groep zoals: Privacy Werkgroep, IoT groep, Embedded Systems of etc. gebruik wilt maken van onze ruimte, iets wilt organiseren of in wilt plannen kan dat enkel en alleen doormiddel van een email te sturen aan bestuur@madspace.nl. Het bestuur gaat hierover dan in beraad.
 15. Declaraties voor MADspace moeten binnen 1 maand na betaling ingediend worden bij de Penningmeester. Na 1 maand kan er niet meer gedeclareerd worden. En wordt er vervolgens vanuitgegaan dat de betaling een donatie aan MADspace was.

De laatste actuele versie staat op https://www.madspace.nl/huisregels/

Social:

Open:

 • Woensdag 20:00-23:00 (LET OP: als wij niks voor deze dag op onze events lijst hebben staan. Dan kan het zijn dat u aan de gesloten deur staat.)

Bezoekadres:

 • Stichting MADspace
 • Bilderdijklaan 19
 • 5611 NG, Eindhoven
 • Map

HR: