MADspace Eindhoven – Activiteiten en events – Techniek en gezelligheid

Wil jezelf ook een activiteit of event bij MADspace organiseren en van de MADspace-voorzieningen gebruik gaan maken? Dat kan! Maak je eigen event! Je kunt dus bij MADspace je eigen podium met publiek krijgen en je event naar eigen inzicht organiseren en invullen! Voor de goede orde stellen we hierbij enkele voorwaarden voor om dat te doen:

 1. Het event vindt plaats op een woensdagavond tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

 2. Het event dient de kennis van en het plezier met techniek te bevorderen.

 3. Jij (organisator) geeft uiterlijk 4 weken van te voren aan het bestuur van MADspace ter goedkeuring, per email aan bestuur@madspace.nl, in een kort verhaal aan welk event je wilt organiseren, met daarin de volgende punten:

  • a) De titel, een korte omschrijving en de agenda van je event.

  • b) Doelgroep en verwachte opkomst (voor consumpties, keuken e.d. wordt gezorgd).

  • c) Een tekst ter promotie van het event, die dan op de website van MADspace minimaal 2 weken van te voren staat als promotietekst en aankondiging, eventueel ondersteund met een (e)mailing indien een speciale doelgroep van toepassing is.

  • d) Vereiste ruimte en aanvullende zaken, zoals stoelen, tafel, projector, laptop e.d.

  • e) Overige behoeften, zoals budget, apparatuur, materiaal, speciale catering e.d.

 4. Na goedkeuring van het aangemelde event door het bestuur, zal het event dan aldus plaatsvinden, waarbij de organisator van het event het gezag bij MADspace uitoefent tijdens het event, met ondersteuning en toezicht van het bestuur.

 5. De huisregels van MADspace zijn van toepassing tijdens het event (zie website). Voorbeelden van events zijn:

  • Een presentatie of lezing over een technisch onderwerp of een ICT-onderwerp.

  • Een workshop met een technische inslag of over een ICT-gerelateerd onderwerp.

  • Een bijeenkomst over techniek en/of ICT; ofwel een wetenschappelijk en/of maatschappelijk onderwerp, dat een praktische relatie heeft met techniek en/of ICT.

  • Het promoten van een activiteit buiten MADspace, maar in samenhang en in samenwerking met mensen van de MADspace-community (= extern event).

(* Bij een extern event vervalt uiteraard de eis van punt 1.)

Meetups:

Visit our Tech events! Hack with us!

Social:

Open:

 • Woensdag/Wednesday 20:00-23:00 (LET OP: als wij niks voor deze dag in onze agenda hebben staan. Dan kan het zijn dat u aan de gesloten deur staat.)
 • Deelnemer worden
 • Vrijwilligen

Bezoekadres:

HR: