Stichting MADspace in liquidatie.

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden per 3 juni 2021. Door het abrupte vertrek van de voorzitter zijn er te weinig bestuursleden overgebleven. De rekening en het plan van verdeling liggen ter inzage voor eenieder tot 15 augustus 2021 ten kantore van het Handelsregister van KVK, vestiging Eindhoven en/of ten kantore van Stichting MADspace in liquidatie op afspraak via bestuur@madspace.nl

Advertentie

Advertentie veiling electronische restanten

Liquidatie en/of opheffings bezwaren kunnen bij de KvK en/of de Rechtbank ingediend worden.